Επεξεργάζομαι κάτι ή επεξεργάζεται κάτι;


Ποια είναι η σωστή σύνταξη των λέξεων;

Απαντήσεις

Το ρήμα είναι παθητικής φωνής και έχει αντικείμενο (κάτι): Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Η σύνταξη «οι πληροφορίες επεξεργάζονται από τον εγκέφαλο» μπορεί να αντικατασταθεί από τη σύνταξη «οι πληροφορίες αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον εγκέφαλο». βλ. και διαπραγματεύομαι κάτι.Προσθήκη νέας απάντησης