Εντέλει ή εν τέλει;


Ποιο είναι το σωστό; Με μία ή δύο λέξεις;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι λόγιες στερεότυπες φράσεις μπορούν να αποδοθούν με μία λέξη εφόσον το νόημα είναι ενιαίο και δεν προκύπτει από κάθε λέξη ξεχωριστά. Επομένως, το εντέλει γράφεται με μία λέξη γιατί σημαίνει «τελικά» και όχι «στο τέλος».Προσθήκη νέας απάντησης