Ενδεχομένως ή ενδεχόμενα;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το επίρρημα συνηθίζεται με τη λόγια κατάληξη σε -ως: Ενδεχομένως να έσφαλε στην εκτίμηση του. Ο τύπος ενδεχόμενα χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό ή επίθετο: Ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την υπόθεση Παυλίδη. Θα διορθωθούν όλα τα ενδεχόμενα λάθη.Προσθήκη νέας απάντησης