Ένα ψηλαφητό αγκίδιο στο μαστό πόσο συχνά δηλώνει καρκίνο;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τα περισσότερα από τα ογκίδια που ανιχνεύονται στο στήθος δεν είναι καρκίνοι. Μπορεί να είναι κύστη, ινοαδένωμα, λίπωμα κ.α. Όμως, ακόμα και έτσι, για κάθε ψηλαφητό ογκίδιο στο μαστό και στην περιοχή της μασχάλης είναι αναγκαία η έγκαιρη διάγνωση, η οποία επιτυγχάνεται με τη μαστογραφία και την εξέταση από ειδικό γιατρό.Προσθήκη νέας απάντησης