Εν πάση περιπτώσει ή εν πάσει περιπτώσει;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Πρόκειται για λόγια φράση σε πτώση δοτική: (πάσα περίπτωσις) πάση περιπτώσει.Προσθήκη νέας απάντησης