Εν γένει ή ενγένει;


Ποιο είναι το σωστό; Με μία ή δύο λέξεις;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η φράση θα μπορούσε να αποδοθεί με μία λέξη εφόσον το νόημα είναι ενιαίο («γενικά») και δεν προκύπτει από κάθε λέξη ξεχωριστά («στο γένος»). δεδομένου όμως ότι δεν υπάρχει σύμπλεγμα νγ στα ελληνικά, θα έπρεπε να γίνει εγγένει. Για να διατηρηθεί στην αρχική της μορφή, φαίνεται ότι είναι καλύτερα να παραμείνει με γραφή σε δύο λέξεις.

Παρόμοια: εν λόγω (και όχι ενλόγω/ελλόγω), εν μέρει (και όχι ενμέρει/εμμέρει), εν πολλοίς (και όχι ενπολλοίς/εμπολλοίς).Προσθήκη νέας απάντησης