Έλξετε ή έλξατε;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Πρόκειται για προστακτική του ρήματος έλκω (= τραβάω, σύρω), το οποίο χρησιμοποιείται στον ενεστώτα. Ο τύπος έλξατε είναι λόγιος και αντιστοιχεί στον αόριστο προστακτικής. Στα νέα ελληνικά δεν υπάρχει κατάληξη -ατε αλλά -(ε)τε, π.χ. διατάξτε/διατάξετε. Ανάλογα θα σχηματιζόταν: έλξετε. Παρόμοια: ωθήστε και όχι ωθήσατε.Προσθήκη νέας απάντησης