Έλασσον ή ελάσσον;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Βλέπε αύταρκες.Προσθήκη νέας απάντησης