Εκατονταετία ή εκατονταετηρίδα;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Η εκατονταετία είναι η χρονική περίοδος εκατό ετών: Η έκθεση παρουσιάζει την πρώτη εκατονταετία της νεότερης ελληνικής ζωγραφικής 1830-1930.

Η εκατονταετηρίδα είναι η επέτειος εκατό ετών από σημαντικό γεγονός: Πανηγυρικός στην εκατονταετηρίδα της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Συχνά οι λέξεις χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες. Παρόμοια: χιλιετία - χιλιετηρίδα.Προσθήκη νέας απάντησης