Εκ των ων ουκ άνευ ή εκ των ουκ άνευ;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η φράση είναι λόγιας καταγωγής, έχει ενταχθεί στη νέα ελληνική και αναφέρεται σε πράγματα και στοιχεία χωρίς τα οποία δε γίνεται κάτι, που είναι δηλ. απολύτως απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό. Επομένως, όταν κάτι το θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση, είναι «εκ των ων ουκ άνευ» και όχι «εκ των ουκ άνευ»: Παιδεία: εκ των ων ουκ άνευ η ανάγκη αλλαγών.Προσθήκη νέας απάντησης