Εισήχθη ή εισάχθηκε;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στα σύνθετα με το άγομαι συνηθίζεται ο λόγιος σχηματισμός του παθητικού αορίστου (στο γ' ενικό και γ' πληθυντικό πρόσωπο): εισήχθη - εισήχθησαν (και όχι εισάχθηκε - εισάχθηκαν), εξήχθη - εξήχθησαν.Προσθήκη νέας απάντησης