Είναι σωστό να υπολογίζεται ΦΠΑ πάνω στο τέλος κινητής τηλεφωνίας;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 2579/1988 (ΦΕΚ 31 Α') όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α΄) και ισχύει, το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται προ του ΦΠΑ. Συνεπώς, στους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας πρέπει να υπολογίζεται ο ΦΠΑ επί της συνολικής αξίας της κατανάλωσης συμπεριλαμβανομένων και των τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.Προσθήκη νέας απάντησης