Είναι απαραίτητη η ασφάλιση αυτοκινήτου, και τι πρέπει να περιλαμβάνει;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ναι, η ασφάλιση είναι υποχρεωτική δια νόμου. Στην περίπτωση που δεν έχετε ασφάλιση, οι κυρώσεις που μπορεί να δεχτείτε είναι:

 

· Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας (το χρονικό διάστημα εξαρτάται από τον αν είστε υπότροπος/η ή όχι)

· Χρηματικό πρόστιμο

 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες περιλαμβάνουν τις εξής καλύψεις:


Βασικές

· Αστική Ευθύνη προς τρίτους (σωματικές βλάβες σε πεζούς και επιβαίνοντες του δικού του ή και του άλλου αυτοκινήτου)

· Υλικές ζημιές


Συμπληρωματικές

· Πυρκαγιά του οχήματος

· Κλοπή του οχήματος (ολική ή μερική)

· Ίδιες ζημιές του οχήματος

· Προστασία Bonus

· Ζημιές λόγω φυσικών καιρικών φαινομένων

· Νομική προστασία

· Οδική βοήθεια

· Προσωπικά ατυχήματα κ.α.Προσθήκη νέας απάντησης