Είμαστε μετανάστες με νόμιμη διαμονή. Το παιδί μας είναι ανήλικο και γεννήθηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να πάρει την ελληνική ιθαγένεια;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ναι, εφόσον κατά τη γέννηση του παιδιού σας έχετε ήδη συνεχή νόμιμη διαμονή για πέντε έτη ή όταν συμπληρώσετε και οι δύο την απαιτούμενη πενταετία συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Προσθήκη νέας απάντησης