Είμαι μετανάστης/μετανάστρια και μεγαλώνω μόνος/η το παιδί μου που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχει φοιτήσει με επιτυχία σε 6 τάξεις του ελληνικού σχολείου. Μπορεί το παιδί μου να πάρει την ελληνική ιθαγένεια;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ναι, εφόσον πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις του νόμου ανάλογα με την περίπτωση που σας ενδιαφέρει (γέννηση ή φοίτηση). Εάν είστε μονογονεϊκή οικογένεια ή δικαιούχος διεθνούς προστασίας (δηλαδή αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς), την αίτηση-δήλωση για την ιθαγένεια του παιδιού υποβάλλετε μόνος σας, εφόσον διαθέτετε τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που αφορούν το πρόσωπό σας χωρίς να απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αφορούν τον άλλο γονέα του παιδιού. Προσθήκη νέας απάντησης