Είμαι μετανάστης και θέλω να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση στην Ελλάδα. Μπορώ;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Μπορείς να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση αν κατέχεις ή αποκτήσεις την ειδική για αυτό το σκοπό άδεια παραμονής (άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας).

Επίσης έχεις δικαίωμα εφόσον κατέχεις μια από τις κάτωθι άδειες: Άδεια επί μακρόν διαμένοντος, άδεια δεκαετούς και αόριστης διάρκειας, άδεια μέλους οικογένειας έλληνα ή ευρωπαίου πολίτη.Προσθήκη νέας απάντησης