Είδα στον ύπνο μου αποκεφαλισμένο. Τι είναι;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στα όνειρα είναι πολύ διαφορετικό το να δούμε ένα άτομο αποκεφαλισμένο από το να το δούμε πως το αποκεφαλίζουν. Στην πρώτη περίπτωση, είναι ένας καλός οιωνός, και στη δεύτερη, εξαρτάται ποιος αποκεφαλίζεται.

Αν βλέπουμε ότι αποκεφαλίζουμε ένα ζώο, προμηνύει ένα ευτυχές γεγονός, που μπορεί να είναι από μια νίκη μέχρι μια γέννηση ή μια άλλη γιορτή.

Αν εμείς είμαστε εκείνοι που αποκεφαλίζονται, ή κάποιο άτομο του ιδίου φύλου με εμάς, προμηνύει προδοσία, βιαιότητες ή μεγάλα προβλήματα. Αν είναι άτομο του άλλου φύλου, τότε μπορεί να αποκαλύψει μια επιθυμία να διατηρήσουμε παράνομες σχέσεις με αυτό το άτομο.Προσθήκη νέας απάντησης