Είδα στον ύπνο μου αλώνι. Τι είναι;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Αν το αλώνι είναι κενό, προβλέπει προβλήματα και δυσκολίες, και κατά περιόδους, φτώχεια. Αλλά εάν περιέχει άχυρο ή σιτάρι, ή και τα δύο πράγματα συγχρόνως, προβλέπει την ευημερία και το όφελος, και όσο μεγαλύτερο τόσο πιό πληρέστερο βρίσκεται. Επίσης όταν οι προσωπικές περιστάσεις σας το επιτρέπουν, σας προαναγγέλει τη αποδοχή μιας κληρονομιάς που ήδη αναμενόταν.Προσθήκη νέας απάντησης