Έχω εισαγάγει ή έχω εισάγει;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ο τύπος του ρήματος στον ενεστώτα είναι εισάγω και στον αόριστο εισήγαγα. Για να σχηματίσουμε τους τύπους του παρακείμενου και του υπερσυντέλικου χρησιμοποιούμε το θέμα του αορίστου -αγαγ-: έχω εισαγάγει, είχα εισαγάγει.Προσθήκη νέας απάντησης