Έχω απαυδήσει ή έχω απηυδήσει;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το ρήμα απαυδώ κατάγεται από τα αρχαία ελληνικά και είναι σύνθετο (από + αυδώ). Παίρνει χρονική αύξηση στον αόριστο σχηματίζοντας τον τύπο απηύδησα, που είναι και ο πιο συνηθισμένος στα νέα ελληνικά. Ο παρακείμενος δε λαμβάνει χρονική αύξηση, γι' αυτό και σχηματίζει τον τύπο έχω απαυδήσει.Προσθήκη νέας απάντησης