Εγκύπτει ή ενσκήπτει;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Εγκύπτει κανείς όταν «σκύβει» («κύπτει») και εξετάζει με προσοχή κάτι, προσηλώνει το ενδιαφέρον του (σε κάτι): Το Συμβούλιο εγκύπτει στο ζήτημα των θέσεων εργασίας.

Ενσκήπτει ένα φαινόμενο όταν εμφανίζεται αιφνιδιαστικά και ορμητικά: Πληθωρηστικός «καύσωνας» ενσκήπτει στην Ευροζώνη.Προσθήκη νέας απάντησης