Εγγυόμαστε ή εγγυώμαστε;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Το ρήμα κλίνεται στον ενεστώτα: εγγυώμαι, εγγυάσαι, εγγυάται, εγγυόμαστε, εγγυάστε, εγγυώνται. Κάποτε χρησιμοποιούνται και οι λόγιοι τύποι εγγυώμεθα, εγγυάσθε.Προσθήκη νέας απάντησης