Εάν πάρω διαζύγιο με το σύζυγό μου, ποιος υποχρεούται να υποβάλει Ε9;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Θα υποβάλει Ε9 η σύζυγος που τα προηγούμενα χρόνια είχε δηλώσει τα ακίνητα στο κοινό έντυπο Ε9 και θα αναγράψει στην πρώτη σελίδα του εντύπου το σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης -Διαγραφή - Αλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου. Η σύζυγος δεν θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2013 εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.Προσθήκη νέας απάντησης