Το Ε9 υποβάλλεται μαζί με τη φορολογική δήλωση (2013);


Απαντήσεις

Η υποβολή του εντύπου Ε9, όταν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, είναι ανεξάρτητη από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Αποτελεί πλέον το Ε9 αυτοτελή "Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων" και η υποβολή του δεν εξαρτάται από την υποβολή οποιασδήποτε άλλης δήλωσης ή εντύπου.Προσθήκη νέας απάντησης