Δυο δυο ή δυο-δυο;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σύμφωνα με τη «Μεγάλη» Γραμματική Τριανταφυλλίδη φράσεις όπως αυτή δεν ενώνονται με ενωτικό.

Παρόμοια: ένα ένα, δυο τρεις, πέντ΄έξι, μέρα νύχτα, όπως όπως, πάνω κάτω.Προσθήκη νέας απάντησης