Δώσε μού το ή δώσε μου το;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η προστακτική αορίστου του ρήματος δίνω (δώσε) τονίζεται στην παραλήγουσα. Σύμφωνα με τους κανόνες του μονοτονικού συστήματος όταν προηγείται παροξύτονη προστακτική σημειώνεται τόνος στο πρώτο από τα δύο εγκλιτικά: δώσε μού το. Παρόμοια: πάρε μού το.Προσθήκη νέας απάντησης