Διυλίζω ή διϋλίζω;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στη λέξη δε χρειάζονται διαλυτικά γιατί ο συνδυασμός ιυ δεν αποτελεί δίψηφο στα νέα ελληνικά, δηλαδή διαβάζεται πάντα ως δύο φωνήεντα (και όχι ένα, όπως στην περίπτωση του υι).Προσθήκη νέας απάντησης