Δήμαρχος ή δημαρχίνα;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το επαγγελματικό όνομα δήμαρχος διατηρεί συνήθως τον ίδιο τύπο και για τα δύο φύλα: ο/η δήμαρχος. Για το θηλυκό χρησιμοποιείται επίσης ο τύπος δημαρχίνα, κυρίως σε ανεπίσημο ύφος.Προσθήκη νέας απάντησης