Δίκοχο ή δίκωχο;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Στη λέξη περιλαμβάνεται η κόχη (= στρατιωτικό καπέλο με δύο κόχες, δύο προεξοχές). Άρα: δίκοχο.Προσθήκη νέας απάντησης