Δικαιούται ή δικαιείται;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το ρήμα δικαιούμαι (όπως και τα ρήματα πληρούμαι, υποχρεούμαι) κρατάει το ου σε όλα τα πρόσωπα: δικαιούμαι, δικαιούσαι, δικαιούται, δικαιούμαστε, δικαιούστε, δικαιούνται. Η σύγχυση οφείλεται στην κλίση του ρήματος θεωρούμαι (θεωρείσαι, θεωρείται, θεωρούμαστε, θεωρείστε, θεωρούνται).Προσθήκη νέας απάντησης