Διδάκτορας ή διδάκτωρ;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η νεοελληνική κλίση είναι ο/η διδάκτορας, του/της διδάκτορα. Δε φαίνεται να έχει λόγο ύπαρξης ο λόγιος σχηματισμός. Παρόμοια: λέκτορας.Προσθήκη νέας απάντησης