Διατεθειμένος ή διαθετειμένος;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Πρόκειται για τη λόγια μετοχή παθητικού παρακειμένου του διατίθεμαι και ο ορθός σχηματισμός είναι διατεθειμένος. Πιθανόν η σύγχυση να οφείλεται σε επίδραση του ενεργητικού τύπου του ρήματος διαθέτω.Προσθήκη νέας απάντησης