Διαμπερές διαμέρισμα ή διαμπερή διαμέρισμα;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το επίθετο κλίνεται ο διαμπερής, η διαμπερής, το διαμπερές, όπως ο διεθνής, η διεθνής, το διεθνές. Άρα: διαμπερές διαμέρισμα.Προσθήκη νέας απάντησης