Δεν χρεώνομαι ΤΑΠ στο λογαριασμό ρεύματος και το ακίνητό μου δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις. Πως θα χρεωθώ;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Για ακίνητα που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης και εφόσον δεν υπάρχει καταχωρημένος κωδικός απαλλαγής από το τέλος του ΤΑΠ στο μηχανογραφικό σύστημα του Διαχειριστή του Δικτύου, για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε λαμβάνονται τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, με συντελεστή ειδικού τέλους «3» και συντελεστή παλαιότητας «1». Όταν δεν υπάρχουν καταχωρημένα ούτε τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, τότε για τον υπολογισμό λαμβάνονται τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών.Προσθήκη νέας απάντησης