Δεκάδες πολίτες ή δεκάδες πολιτών;


Ποια είναι η σωστή σύνταξη των λέξεων;

Απαντήσεις

Ήδη στη Νεοελληνική Σύνταξη του Τζάρτζανου (α' τόμος, σ. 65-67, βλ. και Χάρης 2008: 242) καταγράφεται η ευρεία χρήση των «ομοιόπτωτων προσδιορισμών»: δεκάδες/εκατοντάδες/χιλιάδες πολίτες.

Παρόμοια: δυο πιάτα φαϊ, ένα ζευγάρι παπούτσια, πλήθος πουλιά, καμιά δεκαπενταριά άνθρωποι, σταγόνες ιώδιο, δέκα λεπτά γυμναστική.Προσθήκη νέας απάντησης