Βεβαρημένος ή βεβαρυμένος;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Η λόγια μετοχή βεβαρημένος σχηματίστηκε από το ρήμα βαρώ και όχι από το ρήμα βαρύνω, γι' αυτό και η συγκεκριμένη γραφή, η οποία διατηρήθηκε στη «Μεγάλη» Γραμματική Τριανταφυλλίδη. Στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής προτείνεται η γραφή βεβαρυμένος ως ορθογραφική απλοποίηση της αρχαιοελληνικής βεβαρυμμένος, αλλά στο Liddell-Scott καταγράφεται και ο τύπος βεβαρημένος (< βαρώ).Προσθήκη νέας απάντησης