Βατοπέδιο ή Βατοπαίδιο;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Η ετυμολογία της λέξης αναφέρεται ως ασαφής (βλ. εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Britannica, στο λήμα Άθως), με επικρατέστερη την άποψη ότι προέρχεται από τις λέξεις βάτα (που αφθονούν στην περιοχή) και πεδίον (= πεδιάδα), άρα Βατοπέδιο. Η γραφή Βατοπαίδιο πιθανότατα οφείλεται σε παρετυμολόγηση από τα βάτα και το παιδίον (= παιδί).Προσθήκη νέας απάντησης