Βάσανο ή βάσανος;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Το βάσανο είναι κάτι που μας παιδεύει και μας στενοχωρεί: Από μικρός στα βάσανα.

Η βάσανος είναι η εξέταση που γίνεται με κάθε λεπτομέρεια: Τα συμπεράσματα προκύπτουν από τη βάσανο του αποδεικτικού υλικού.

Και οι δύο λέξεις ανάγονται στην αρχαιοελληνική βάσανος, που δεν ήταν άλλη από τη «λυδία λίθο» για έλεγχο της περιεκτικότητας ενός μετάλλου σε χρυσό. Από εκεί προήλθε και η σημασία «εξέταση/ανάκριση με βασανιστήρια».Προσθήκη νέας απάντησης