Αυγό ή αβγό;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Η αρχαία ελληνική λέξη ωόν στον πληθυντικό τα ωά συμπροφέρθηκε με το άρθρο και έγινε ταωγά - ταυγά. Ο τύπος με υ αναγνωρίστηκε από τη «Μεγάλη» Γραμματική Τριανταφυλλίδη ως ο πλέον διαδεδομένος. Εφόσον πρόκειται για φωνητική μεταβολή, δηλαδή για προφορά με β, είναι αποδεκτή και η γραφή αβγό.Προσθήκη νέας απάντησης