Ασχήμια ή ασχημία;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Ασχήμια είναι η ιδιότητα του άσχημου: Στον κόσμο μας υπάρχει πολλή ομορφιά και πολλή ασχήμια.

Ασχημία είναι μια πράξη ανάρμοστη, που δείχνει έλλειψη σεβασμού: Ασχημίες σε μνημεία. Συχνά απαντάται η λέξη ασχήμιες με παρόμοια σημασία: Ασχήμιες που έγιναν από μία μικρή μερίδα «φιλάθλων».Προσθήκη νέας απάντησης