Άρθρο 33 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;


Τι ακριβώς αναφέρει το άρθρο 33 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 09.03.1999

Ημ/νία Ισχύος: 09.03.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΚΩΔΙΚΑΣ)

Τίτλος Αρθρου
Καταργούμενες διατάξεις

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου
1. Από την έναρξη της ισχύος του Κώδικα, αν σε αυτόν δεν ορίζεται διαφορετικά, καταργείται κάθε γενική διάταξη η οποία αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν.

2. Οπου από την κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή σε διατάξεις που καταργούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η παραπομπή θεωρείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα.Προσθήκη νέας απάντησης