Άρθρο 30 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;


Τι ακριβώς αναφέρει το άρθρο 30 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 09.03.1999

Ημ/νία Ισχύος: 09.03.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Επεξήγηση όρων

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου
Οπου στον Κώδικα αναφέρεται ο όρος "διοικητική πράξη", νοείται η εκτελεστή διοικητική πράξη.Προσθήκη νέας απάντησης