Άρθρο 1 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;


Τι ακριβώς αναφέρει το άρθρο 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 09.03.1999

Ημ/νία Ισχύος: 09.03.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΚΩΔΙΚΑΣ)

Τίτλος Αρθρου
Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα

Κείμενο Αρθρου
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.Προσθήκη νέας απάντησης