Αποποιούμαι κάτι ή αποποιούμαι κάποιου πράγματος;


Ποια είναι η σωστή σύνταξη των λέξεων;

Απαντήσεις

Το αποποιούμαι συντάσσεται με αιτιατική και σημαίνει «αρνούμαι να πάρω κάτι που μου προσφέρεται»: Αποποιήθηκε τη θέση του προέδρου στο Ταμείο Πετρελαιοειδών και Βενζιπωλών. Η γενική προέρχεται από σύγχυση με τη σύνταξη άλλων ρημάτων, όπως απεκδύομαι των ευθυνών.Προσθήκη νέας απάντησης