Απολεσθέντα ή απωλεσθέντα;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Το αρχαιοελληνικό ρήμα απόλλυμι (= χάνω) σχημάτιζε στον αόριστο τον τύπο απώλεσα (με αύξηση), απολέσω (υποτακτική, χωρίς αύξηση). Επομένως, η μετοχή, που σχηματίζεται χωρίς αύξηση, είναι: ο απολεσθείς - η απολεσθείσα - το απολεσθέν.Προσθήκη νέας απάντησης