Απόφανση ή απόφαση;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Απόφανση είναι η (συμβουλευτικού, γνωμοδοτικού ή θεωρητικού χαρακτήρα) κρίση αρμόδιου οργάνου (για συγκεκριμένο θέμα): Η τελική απόφανση για την συνταγματικότητα ή μη της διατάξεως.

Απόφαση είναι η τελική γνώμη ή επιλογή κάποιου, διαμορφώνεται έπειτα από σκέψη και στάθμιση των δεδομένων.Προσθήκη νέας απάντησης