Από που πήρε το όνομα του το Βόριο;


Εσείς ξέρετε από που πήρε το όνομα του το χημικό στοιχείο Βόριο;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ο βόρακας, ένυδρο αλάτι του βορίου με νάτριο, ήταν γνωστός στον αρχαίο κόσμο και εχρησιμοποιείτο στην παρασκευή του γυαλιού. Το όνομα βόριο οφείλεται ακριβώς στο ότι το στοιχείο απομονώθηκε από το βόρακα, η ονομασία του οποίου προέρχεται από το αραβικό buraq (περσικά burah).Προσθήκη νέας απάντησης