Από που πήρε το όνομα του ο μήνας Μάιος;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Προέρχεται από τη maja (μαία), τη μάνα της Γης, που τρέφει τον άνθρωπο και την Κυβέλη, που ανάθρεψε τον Ερμή.Προσθήκη νέας απάντησης