Από που πήρε το όνομα του ο μήνας Ιούνιος;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Από το λατινικό junius [αυτός που σχετίζεται με την Ήρα (Juno)], λόγω λατρείας της θεάς Ήρας κατά το μήνα αυτό.Προσθήκη νέας απάντησης