Από που πήρε το όνομα του ο μήνας Δεκέμβριος;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Από το λατινικό decem (δέκα), λόγω της θέσης που είχε στο αρχαίο ρωμαϊκό ημερολόγιο.Προσθήκη νέας απάντησης